Articles in Finnish

Artikkeleita suomeksi


Viettien käytöstä koulutuksessa, ym. - On training (making use of drives, etc.)

Käyttäytymisterapioista - On Behavioural Therapies

Ruokinta - Feeding/Nutrition

Pennun luonteen kehityksestä - On the development of the character of the Puppy

Palveluskoirat - Working/Utility Dog

Koiraeläimen kehonkielestä - Basics of "speaking dog"

Koiran palvelutehtävät nykypäivänä - Utility dog in Modern Times

Arvosteluperusteet ja kehäkäyttäytyminen

Mikä on palveluskoira ja mitä palveluskoirakokeisiin osallistuminen edellyttää?

Dalmatiankoira - uusi/vanha tulokas palveluskoirarotujen kirjossa


Articles in English

Interview of the breeder Outi Vilkuna / kennel O'zone in Belgian Dalmatian Club magazine Spikkelniuws 03/2020
(published with permission of editor Julie Plymiers)